GKWS.ORG

Gereformeerde Kerk Windhoek-Suid

Schlettweinstraat , Pionierspark, Windhoek

Eredienste by Gereformeerde Kerk Windhoek-Suid

Die reëling tov die eredienste is as volg:

8:30 - Lidmate in OG 1-6
10:00 - Lidmate in OG 7-11
18:00 - Lidmate wat nie kinders het nie.

Die katkisasie begin steeds om 9:20
Daar sal kinderbediening tydens beide die eerste en tweede diens aangebied word.

Eredienste

13 Junie 2021

Teks: Jakobus 5: 1-6
Teksvers: Jakobus 5: 6
Tema: Wysheid om jou geld reg te gebruik!

  1. Die gevaar van rykdom
    Rykdom veroorsaak dat ons onnodig opgaar terwyl ons eerder die geld kon gebruik om die armes te help.
    Rykdom veroorsaak ook dat ons mense meet aan dit wat hulle vir ons kan doen en beteken.
  2. Wysheid met die gebruik van rykdom
    Kyk vooruit (vs. 3) – Rykdom kan ons nie help om die ewige lewe te kry nie. Ons moet daarom verby die rykdom van hierdie lewe kyk om te fokus op ons rykdom in die hiernamaals.
    Moenie vergeet nie (vs. 6) – Hou rekening met God. Dink aan dit wat Hy vir jou in Christus gedoen het.

Nuus

Gemeentenuus en Inligting

Nuusbrief

Wie en Waar

Predikant en Kerkgebou

Ons predikant

Dr. Paul de Bruyn


Schlettweinstraat 49, Pionierspark,
Sel (+264 81) 127 8238

Kerkgebou
Deo Gloria Sentrum

Schlettweinstraat, Pionierspark, Windhoek
Tel : (+264 61) 244 376

Verjaarsdae

Datum Persoon Selfoon OG
11 Junie Mia v/d Merwe 081 601 1868 OG/08
11 Junie Marius Boonzaier 081 125 3560 OG/07
12 Junie Celeste v/d Merwe 081 237 7062 OG/02
12 Junie Derek du Toit 081 122 2363 OG/08
13 Junie Kihan j van Vuuren 061 300 565 OG/10
14 Junie Ria Coetzee 081 897 3157 OG/03
14 Junie Boetie Labuschagne 081 368 6838 OG/02
12 Junie Eduan Louuw 081 337 7468 OG/08
16 Junie Jenny du Toit 081 662 0331 OG/01
Bank Details:

GKWS

Bank Windhoek
The Grove Tak - 483-871
Rekening:103 539 2601
Epos : admin@gkws.org

Diakonie

Bank Windhoek
The Grove Tak - 483-871
Rekening:103 544 3401
 

Sending

Namibiese Sending Sentrum
Bank Windhoek

Kudu Tak - 482-172
Rekening:115 161 4401